Filed under Riga3sps

Izstāde 12_03_2013

Izstāde 12_03_2013

12.03.2013. Mēs 3. spec. pamatskolas fotoprojekta dalībnieki, apmeklejām Photoyouth ceļojošo istādi, kura notika Pārdaugavas izpildirekciju. Šo projektu koordinē un vada Delmi Alvarez. Pasākumu atklāja Velta Zdanovska. Piedalījās Rīgas 3 spec. pamatskolas folkloras kopa „Zilītes”, 71. Vdsk. ar kustības traucējumiem un Nedzirdīgo internāt pamatskolu. Projekta dalībniekus sveica Pārdaugavas izpilddirekcijas vadītājs. Skaistus vārdus projekta dalībniekiem veltīja invalīdu … Continue reading